Palvelut

Käytämme kirjanpitopalveluissamme sähköistä taloushallinnon pilvipalvelua Visma Fivaldia, jota voit myös halutessasi käyttää yhdessä meidän kanssamme. Toki voimme aloittaa yhteistyön perinteisellä paperisella taloushallinnolla ja ottaa tarvittaessa sähköisestä taloushallinnosta haluamanne ja juuri teitä hyödyttävät osat käyttöön aina koko taloushallinnon ulkoistamiseen.

Tapanamme on sopia yhteistyö joustavasti tarpeidenne mukaan.